Cerita Rakyat Bawang Merah Dan Bawang Putih Bahasa Jawa

Bookmark and Share
Cerita Rakyat Bawang Merah Dan Bawang Putih Bahasa JawaJaman dhikik kala neng siji desa tinggal siji keluarga sing awak saka bapak, embok lan sawong prawan remaja sing ayu nduwe jeneng bawang putih. dekne kabeh yaiku keluarga sing bahagia. senajan bapak bawang putih mung pandagang biyasa, ning dekne
kabeh urip rukun lan tentram. ning mubarang dina embok bawang putih lara atos lan akhire mati donya. Bawang putih berduka banget mangkana uga bapake.

neng desa kuwi tinggal uga sawong randha sing nduweni anak nduwe jeneng brambang. Semenjak embok Bawang putih mati, embok brambang kerep tilik menyang omah Bawang putih. dheweke kerep nggawakne panganan, ngewangi bawang putih membereskan omah utawa mung ngancani Bawang putih lan bapake mengobrol. akhire bapak Bawang putih mikir menawa bokmenawa luwih becik yen dheweke rabi wae karo embok brambang, supaya Bawang putih ora kesepen meneh.

karo pertimbangan saka bawang putih, mula bapak Bawang putih rabi karo embok brambang. Awalnya embok brambang lan brambang becik banget marang bawang putih. ning suwe kesuwen sifat asli dekne kabeh anyak katon. dekne kabeh kerep nyrengeni bawang putih lan menehine pagawean abot nek bapak Bawang putih lagi lunga ndagang. Bawang putih kudu ngerjakne kabeh pagawean omah, sementara brambang lan emboke mung linggih-linggih wae. Tentu wae bapak Bawang putih ora ngengertenane, amarga Bawang putih ora tau nyeritoke dheweke.

mubarang dina bapak Bawang putih tiba lara lan banjur mati donya. ket wektu kuwi brambang lan emboke tambah nguwasa lan semena-mena adhep Bawang putih. Bawang putih hampir ora tau ngaso. dheweke wis kudu tangi sadurung subuh, kanggo njagakne banyu adus lan sarapan kanggo brambang lan emboke. banjur dheweke kudu menehi pangan ingon-ingon, menyirami kebon lan misuh kelambi menyang kali. nuli dheweke isih kudu menatu, membereskan omah, lan isih akeh pagawean liyane. ning Bawang putih sanuli nglakoke pangerjane karo bungah, amarga dheweke ngarep-arep mubarang wektu embok tirinya arep ndemenane kaya anak kandungnya dhewe.

esuk iki sabaene Bawang putih nggawa bakul berisi klambi sing arep diwisuhe neng kali. karo nembang cilik dheweke nyusuri dalan setapak neng pinggir alas cilik sing biyasa dinulenane. dina kuwi cuaca cerah banget. Bawang putih cepet misuh kabeh klambi reged sing digawane. Saking kenglegenanen, Bawang putih ora ngelingi bahwasalah siji kelambi wis hanyut kegawa arus. Celakanya kelambi sing hanyut yaiku kelambi kedemenan embok tirinya. pas ngelingi hal kuwi, kelambi embok tirinya wis hanyut kadohen. Bawang putih nyoba nyusuri kali kanggo nggolekine, ning ora kedadeyan memokake dheweke. karo putus asa dheweke bali menyang omah lan nyeritoke dheweke marang emboke.

“Dasar ceroboh!” bentak embok tirinya. “aku ora arep ngerti, bakune kowe kudu nggoleki kelambi kuwi! lan aja wani mulih menyang omah yen kok durung memokake dheweke. ngerti?”

Bawang putih kepeksa manuti kekarepan ibun tirinya. dheweke cepet nyusuri kali panggone misuh mau. Mataharisudah anyak ndhuwur, ning Bawang putih durung uga nemu kelambi emboke. dheweke masang matane, karo teliti diperiksanya saben juluran akar sing menjorok menyang kali, sapa ngerti kelambi emboke tersangkut dikana. sakwise adoh njangkah lan srengenge wis condong ngulon, Bawang putih ndeleng sawong pangon sing lagi ngaduske kebone. mula Bawang putih pitakon: “Wahai pak-lik sing becik, apa pak-lik ndeleng kelambi abang sing hanyut liwat kene? amarga aku kudu nemu lan nggawane mulih.” “ya mau aku delok nak. yen kowe mburune tumuli, bokmenawa kok bisa mburune,” tembung pak-lik kuwi.
“becika pak-lik, matur nuwun!” tembung Bawang putih lan cepet mlayu bali nyusuri. dina wis anyak gelap, Bawang putih wis anyak putus asa. sedhela meneh bengi arep tiba, lan Bawang putih. saka kadohan katon cahaya lampu sing asale saka siji gubuk neng tepi kali. Bawang putih cepet menghampiri omah kuwi lan mengetuknya.
“amit…!” tembung Bawang putih. sawong wadon tuwa mbukak lawang.
“sapa kowe nak?” takon mbah putri kuwi.

“aku Bawang putih nek. mau aku lagi nggoleki kelambi embok aku sing hanyut. lan saiki kewengen. Bolehkah aku tinggal neng kene bengi iki?” takon Bawang putih.
“oleh nak. apa kelambi sing kok golek arupa abang?” takon mbah putri.
“ya nek. Apa…nenek memokake dheweke?” takon Bawang putih.

“ya. mau kelambi kuwi tersangkut neng ngarep omahku. demen, padahal aku ndhemeni kelambi kuwi,” tembung mbah putri. “becika aku arep mbalekne dheweke, ning kok kudu ngancani aku dhisik dikene sajrone seminggu. wis suwe aku ora mengobrol karo sapaa, kepriye?” pinta nenek.Bawang putih mikir sadhela. mbah putri kuwi katon kesepen. Bawang putih pun rumangsa iba. “becika nek, aku arep ngancani mbah putri sajrone seminggu, asal mbah putri ora jeleh wae karoku,” tembung Bawang putih karo ngesem.

sajrone seminggu Bawang putih tinggal karo mbah putri kesebut. saben dina Bawang putih ngewangi ngerjakne pagawean omah mbah putri. Tentu wae mbah putri kuwi rumangsa seneng. nganti akhire genep wis seminggu, mbah putri pun nyeluk bawang putih.
“Nak, wis seminggu kok tinggal neng kene. lan aku seneng amarga kok anak sing sregep lan mbekti. kanggo kuwi padha ujarku kok oleh nggawa kelambi embokmu mulih. lan siji meneh, kok oleh mileh siji saka loro labu kuning iki dadi bebungah!” tembung mbah putri.
ngugane Bawang putih menolak diwenehi bebungah ning mbah putri tetap meksane. akhire Bawang putih mileh labu sing paling cilik. “aku wedi ora kuwat nggawa sing gedhe,” turene. mbah putri pun ngesem lan ngiringaken Bawang putih nganti ngarep omah.

sangantine neng omah, Bawang putih ngabangna kelambi abang duwe embok tirinya sementara dheweke lunga menyang dapur kanggo nyigar labu kuninge. Alangkah kagete bawang putih pas labu kuwi kesigar, dijerone jebulna berisi emas mata sing akeh banget. dheweke mbengok saking bungahe lan ngandhanekne hal ajaib iki menyang embok tirinya lan brambang sing karo serakah langsun ngrebut emas lan mata kesebut. dekne kabeh meksa bawang putih kanggo nyeritoke kepriye dheweke bisa mbisakne bebungah kesebut. Bawang putih pun nyeritoke karo sejujurnya.

krungu cerito bawang putih, brambang lan emboke berencana kanggo nglakoke hal den samya ping ning iki brambang sing arep mayokake dheweke. Singkat tembung akhire brambang nganti neng omah mbah putri tuwa neng pinggir kali kesebut. kaya bawang putih, brambang pun dijaluk kanggo ngancanane sajrone seminggu. ora kaya bawang putih sing sregep, sajrone seminggu kuwi brambang mung nglumuh-lumuhan. yena ana sing dikerjakne mula pakolehe ora tau apik amarga sanuli dikerjakne karo asal-asalan. akhire sakwise seminggu mbah putri kuwi ngolehake brambang kanggo lunga. “Bukankah sakudune mbah putri menehi aku labu dadi bebungah amarga ngancani kowe sajrone seminggu?” takon brambang. mbah putri kuwi kepeksa ngongkon brambang mileh salah siji saka loro labu sing dinyangna. karo cepet brambang njupuk labu sing gedhe lan tanpa mengucapkan matur nuwun dheweke melenggang lunga. sangantine neng omah brambang cepet memoni emboke lan karo bungah ndelokake labu sing digawane. amarga wedi bawang putih arep njaluk kanggonan, dekne kabeh ngongkon bawang putih kanggo lunga menyang kali. nuli karo ora sabar dekne kabeh nyigar labu kesebut. ning jebulna dudu emas mata sing metu saka labu kesebut, ngliyakne binatang-binatang mbisa kaya ula, kalajengking, lan liya-liya. Binatang-binatang kuwi teras nempuh brambang lan emboke nganti tewas. kuwi balasan kanggo wong sing serakah.


Backlink here..

{ 0 comments... Views All / Send Comment! }

Post a Comment

Komentar Anda Pengambang BLOG ini..!!!! Terima KasihIngat : Sopan, Ramah, No Spam, dan Berisi.!!!