Cerita Rakyat Malin Kundang Bahasa Jawa

Bookmark and Share
Cerita Rakyat Malin Kundang Bahasa Jawa


Nang mubarang dina, uripa siji keluarga neng panjungkat pantai wilayah Sumatra. Keluarga kuwi nduweni sawong anak sing diwenehi jeneng Malin Kundang. amarga kondisi keluarga dekne kabeh mrihatinke banget, mula bapak malin ngongkonke kanggo lunga menyang negeri seberang.


Gedhe harapan malin lan emboke, mubarang dina mengko bapake mulih karo nggawa dhuwit akeh sing mengkone bisa kanggo tuku kebutuhan sadina-dina. sakwise pirang-pirang sasi kapungkur jebulna bapak malin ora kunjung teka, lan akhire pupuslah harapan Malin Kundang lan emboke.
 
Sakwise Malin Kundang beranjak dewasa, dheweke mikir kanggo nggoleki nafkah neng negeri seberang karo harapan mengkone pas bali menyang desa halaman, dheweke wis dadi sawong sing sugih raya. akhire Malin Kundang melu berlayar bareng karo sawong nahkoda kapal dagang neng desa halamannya sing wis sukses.
 
Sajrone ana ing kapal, Malin Kundang akeh sinau babagan elmu pelayaran nang anak buah kapal sing wis berpengalaman. Malin sinau karo tlaten babagan kapalan nang kanca-kancane sing luwih berpengalaman, lan akhire dheweke mahir banget jero hal kapalan.

Akeh pulau wis dikunjunginya, nganti karo mubarang dina neng tengah dalan, dumadakan kapal sing dimunggahi Malin Kundang neng tempuh saka luku segara. kabeh barang dagangan para pandagang sing ana ing kapal dirampas saka luku segara. Bahkan sakanggonan gedhe awak kapal lan wong sing ana ing kapal kesebut dipateni saka para luku segara. Malin Kundang beruntung banget awake ora dipateni saka para luku segara, amarga pas kadadean kuwi kedadean, Malin cepet bersembunyi neng siji ruang cilik sing tertutup saka kayu.

Malin Kundang terkatung-katung ditengah segara, nganti akhire kapal sing ditumpanginya terdampar neng siji pantai. karo turah tenaga sing ana, Malin Kundang mlaku menuju menyang desa sing paling cedhak saka pantai. sangantine neng desa kesebut, Malin Kundang ditulung saka masyarakat neng desa kesebut sakwise sadurunge nyeritoke kedaden sing menimpanya. desa panggon Malin terdampar yaiku desa sing subur banget. karo keuletan lan kegigihannya jero tandhang gawe, Malin suwe kesuwen kedadeyan dadi sawong sing sugih raya. dheweke nduweni akeh kapal dagang karo anak buah sing cacahe luwih saka 100 wong. sakwise dadi sugih raya, Malin Kundang nyundhuk sawong prawan kanggo dadi bojone.

Sakwise beberapa suwe rabi, Malin lan bojone nglakoke pelayaran karo kapal sing gedhe lan becik dimawani anak buah kapal mawa pengawalnya sing akeh. embok Malin Kundang sing saben dina nunggoni anake, ndeleng kapal sing becik banget kuwi, mlebu menyang pelabuhan. dheweke ndeleng ana loro wong sing lagi adeg neng dhuwur geladak kapal. dheweke pitaya yen sing lagi adeg kuwi yaiku anake Malin Kundang beserta bojone.

Malin Kundang pun mudhun saka kapal. dheweke disambut saka emboke. sakwise cukup cedhak, emboke ndeleng las tatu dilengen tan wong kesebut, tambah pitaya a emboke menawa sing dheweke cedhaki yaiku Malin Kundang. "Malin Kundang, anakku, geneya kok lunga ngono suwe tanpa ngirimake prungu?", turene karo memeluk Malin Kundang. ning Kundang cepet cucul pelukan emboke lan nyurunge nganti tiba. "wedok ora ngerti awak, sembarangan wae ngaku dadi embokku", tembung Malin Kundang nang emboke. Malin Kundang ethok-ethok ora ngenali emboke, amarga isin karo emboke sing wis tuwa lan ngenakake kelambi compang-camping. "wedok kuwi embokmu ?", takon bojo Malin Kundang. "ora, dheweke mung sawong pengemis sing ethok-ethok ngaku dadi embokku ben mbisakne banda dak", sahut Malin marang bojone. krungu yekten lan dilakokekne semena-mena saka anake, embok Malin Kundang nesu banget. dheweke ora menduga anake dadi anak durhaka. amarga kenesone sing memuncak, embok Malin menengadahkan tangane karo celathu "Oh Tuhan, yen bener dheweke anakku, aku supatani dheweke dadi siji watu". ora pira suwe banjur angin bergemuruh kencang lan badai dahsyat teka menghancurkan kapal Malin Kundang. sakwise kuwi awak Malin Kundang palemahan dadi kaku lan suwe-kesuwen akhire nduwe bentuk dadi siji watu karang.
Backlink here..

{ 0 comments... Views All / Send Comment! }

Post a Comment

Komentar Anda Pengambang BLOG ini..!!!! Terima KasihIngat : Sopan, Ramah, No Spam, dan Berisi.!!!